มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

เราจะแข็งแกร่งไปพร้อมกัน

พนักงานของ โวไซโอ คือ บุคลากรที่สำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ายิ่งใหญ่ที่สุด และหากท่านมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน มีความรักงานด้วยความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นตั้งใจ จะร่วมงานกับเรา กรุณาส่งประวัติการทำงาน ไปที่ อีเมล์  jobs@vosaio.com

โปรดระบุรายละเอียดพร้อมเหตุผลที่ท่านอยากจะทำงานกับโวไซโอและทักษะต่างๆที่มี บุคลิกส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพของท่านที่จะสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงาน หากยังไม่มีตำแหน่งที่เหมาะสม  ประวัติการทำงานของท่าน จะเก็บไว้ในแฟ้มของบริษัทฯ