บริการของเรา

เรือข้ามฟาก

เรือข้ามฟากสามารถทำให้การเดินทางระหว่างประเทศของท่านเพลิดเพลิน และ สะดวกสบาย หรือ แม้กระทั่งการเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นเกาะต่างๆ โวไซโอสามารถวางแผนโปรแกรมการเดินทางที่ควบรวมกับเรือข้ามฟากเพื่อการเที่ยวชมหมู่เกาะกรีก, หมู่เกาะรอบชายฝั่งตะวันตกของสกอตแลนด์  หรือ เชื่อมต่อกับท่าเรือต่างๆในสหราชอาณาจักรกับภาคพื้นยุโรป