CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cùng nhau chúng ta mạnh hơn

Tại VOSAIO, đội ngũ nhân viên của chúng tôi là tài sản lớn nhất của VOSAIO và nếu bạn cảm thấy muốn chia sẻ những giá trị, niềm đam mê và cam kết của VOSAIO, hãy gửi CV đến job@vosaio.com.

Vui lòng nêu chi tiết lý do bạn muốn làm việc cho VOSAIO và những kỹ năng nào, cả về cá nhân và chuyên môn, bạn có thể mang lại cho nhóm. Nếu hiện tại chưa có vị trí phù hợp, CV của bạn sẽ được lưu trong hồ sơ và xem xét khi có công việc phù hợp.